Menu

Akutní a chronická bronchitida

Při bronchitidě se jedná o zánět sliznice průdušek. Přečtěte si zde více o příznacích, příčinách a léčbě.

Bronchitida = zánět průdušek

Za typické příznaky bronchitidy jsou považovány kašel a přítomnost hlenu v dýchacích cestách.

Rozlišujeme tyto typy bronchitidy:

 • akutní bronchitida
 • chronická bronchitida
 • chronická obstrukční bronchitida (CHOPN)

Akutní bronchitida může nastat v rámci virové infekce a často je spojena s rýmou, kašlem a bolestmi v krku. Akutní bronchitida je skutečně jedním z nejčastějších důvodů, proč pacienti vyhledávají svého praktického lékaře.

Důležitá je cílená a včasná léčba, aby se zamezilo chronickému průběhu či dalším komplikacím. V léčbě je žádoucí především uvolnění hlenu a potlačení zánětu. Přírodní účinná látka cineol obsažená v léku Soledum® má tyto účinky a je navíc dobře snášena lidským organismem.

Bronchitida: Akutní nebo již chronická?

To, zda je bronchitida chronická nebo akutní, se odvozuje se od doby trvání potíží.

Akutní bronchitida:

Doba trvání činí zpravidla 14 dní. Může se protáhnout na 4–6 týdnů, než kašel úplně odezní.
O chronickou bronchitidu se podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) jedná tehdy, pokud se „kašel a sputum (hlen) vyskytnou ve většině dní během minimálně tří měsíců ve dvou po sobě následujících letech“.

CHOPN = chronická obstrukční plicní nemoc

je považována za typickou nemoc z kouření. U této zvláštní formy chronické bronchitidy dochází kromě kašle a produkce hlenu také k přibývající dušnosti. Ta souvisí se vznikajícím zúžením neboli „obstrukcí“ dýchacích cest. Chronická bronchitida je často předstupněm chronické obstrukční bronchitidy.

Akutní bronchitida a chronická bronchitida: Přehled příčin

Příčin bronchitidy je mnoho. Při akutní bronchitidě jsou ve většině případů původci zánětů průdušek viry. Chronická bronchitida je oproti tomu často následkem trvajícího poškození průdušek (např. kouření nebo jedy z okolního prostředí).

Příčiny akutní bronchitidy:

 • virová infekce (např. rinoviry nebo adenoviry)
 • bakteriální infekce nebo bakteriální superinfekce (druhá infekce s bakteriemi)
 • akutní, toxická reakce (např. chlorové plyny, oxid dusičitý)
 • alergická reakce

Příčiny chronické bronchitidy:

 • trvalá konzumace nikotinu („kuřácký kašel“)
 • znečištění vzduchu
 • nedostatečně vyléčené akutní infekce
 • dráždivé plyny
 • prachy
 • určité speciální nemoci (např. mukoviscidóza = cystická fibróza)

Příznaky akutní bronchitidy:

 • bolestivé nucení ke kašli (suchý)
 • dále kašel s produkcí hlenu
 • při dýchání slyšitelný šelest
 • často nejdříve příznaky nachlazení jako rýma, chrapot, kašel nebo bolesti krku
 • možná je horečka, bolesti hlavy, vyčerpání

Příznaky chronické bronchitidy:

 • kašel s produkcí hlenu (většinou ráno)
 • typické: ranní dráždění ke kašli
 • omezené dýchání

Kašel s dušností – při námaze a později také v klidu – a přítomnost hlenu mohou poukazovat na CHOPN.

Přehled příznaků bronchitidy:

Nejnápadnějším příznakem bronchitidy je kašel. Kašel je při bronchitidě nutné rozlišovat podle toho, zda se jedná o akutní nebo chronickou formu.

Akutní bronchitida:

Kašel je nejdřív suchý, později přibývá hlenu.

Chronická bronchitida:

Kašel především ráno s bělavým hlenem (při dodatečné bakteriální infekci: žlutozelená barva sputa). Je možné lehké omezení dýchání.

Bronchitida: Diagnóza

Při přetrvávajícím kašli (přes 8 týdnů) je v zásadě nutné vyhledat lékaře.

To samé platí při:

 • horečce
 • sputu (hnisavé, krvavé)
 • dušnosti

Lékař může zahájit příslušná diagnostická opatření a tím včas rozpoznat i vážná onemocnění, jako je CHOPN.

K diagnostickým opatřením při bronchitidě patří:

 • anamnestický rozhovor s lékařem
 • poslech průdušek a plic
 • poklep průdušek a plic
 • případné vyšetření krve, vyšetření hlenu
 • rentgen plic

Podrobné diagnostické metody u bronchitidy mohou být následující:

 • test plicních funkcí
 • rozbor krve
 • bronchoskopie
 • EKG

Co dělat při bronchitidě?

Při léčbě je důležité co nejdříve zmírnit namáhavý kašel. Včasná léčba akutní bronchitidy může zamezit přechodu do chronicity, popř. dalším komplikacím, jako je chronická obstrukční plicní nemoc.

Při léčbě akutní bronchitidy hrají ústřední roli látky léčící kašel. Na počátku akutní bronchitidy může být přítomen suchý dráždivý kašel, který za pár dní přejde ve vlhký kašel provázený produkcí hlenu v průduškách. Suchý kašel je třeba v případě potřeby tlumit antitusiky (léky na tlumení kašle). U vlhkého kašle je třeba podpořit jeho uvolnění a vykašlávání usazeného hlenu z dýchacích cest např. přírodní látkou cineol.

V případě chronické bronchitidy má kromě cíleného uvolňování hlenu velký význam také dechová fyzioterapie. Vhodné je rovněž přestat kouřit.

Přečtěte si zde více o léčbě bronchitidy.

Bronchitida u dětí

Záněty dýchacích cest jsou u dětí relativně časté – ani akutní bronchitida u dětí proto není ojedinělá.

Důležité pro rodiče: U dětských nemocí jako jsou spalničky a spála se rovněž může objevit akutní bronchitida. V případě pochybností je nutné vyhledat dětského lékaře.

Časté dotazy k tomuto tématu (FAQ)

Jak častá je akutní bronchitida?

Dospělé postihne akutní bronchitida v průměru asi třikrát ročně. Především v sezóně nachlazení podzim / zima se bronchitida objevuje opakovaně. Ještě častěji je bronchitida diagnostikovaná u dětí, u lidí s oslabeným imunitním systémem a u seniorů.

Jak zjistím, zda je bronchitida způsobena viry nebo zda se jedná o bakteriální bronchitidu?

Možným vodítkem pro rozlišení původce nemoci je barva vykašlaného hlenu. Je-li sekret spíše bělavý a hlenovitý, jedná se pravděpodobně o virovou infekci. Zelenožluté zbarvení může poukazovat na bakteriální bronchitidu. V případě pochybností je nutné vyhledat lékaře.

Podporuje kouření bronchitidu?

To se týká především chronické bronchitidy a chronické obstrukční bronchitidy. Trvalé zatížení dýchacích cest může dlouhodobě vést k typickému „kuřáckému kašli“, a tím k chronické bronchitidě. Více než 90 procent pacientů s CHOPN jsou kuřáci.