Menu

CHOPN

Chronická plicní nemoc (zkráceně CHOPN) se týká především kuřáků. Přečtěte si zde více o příčinách, příznacích a léčbě CHOPN.

CHOPN (Chronická obstrukční plicní nemoc)

Nemoc CHOPN je chronická plicní nemoc, která se týká především kuřáků. Pojem „obstrukční“ popisuje stávající zúžení dýchacích cest, které se může projevovat dušností nejprve při zátěži, později a také v klidu. Dalšími příznaky CHOPN je kašel a produkce hlenu. Protože se plicní onemocnění CHOPN postupně rozvíjí, může se kvalita života postiženého zhoršovat.

Cílená a včasná léčba může pozitivně ovlivňovat tento průběh nemoci a předcházet zhoršení či znovuvzplanutí nemoci (odborně nazýváno exacerbace). Léčba CHOPN spočívá v řešení akutních potíží a v následné udržovací dlouhodobé medikaci (např. léky rozšiřujícími průdušky aj.). Jako doplňková léčba ke stávající terapii se při chronických a zánětlivých onemocněních dýchacích cest v klinických studiích osvědčila přírodní látka cineol (obsažena v léku Soledum®, k dostání v lékárně bez receptu), která uvolňuje hluboko usazený hlen z průdušek a působí protizánětlivě. U těchto závažnějších onemocnění je třeba léčbu cinolem konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Vedle této medikamentózní terapie mohou kvalitu života pomoci udržovat také nemedikamentózní opatření, jako jsou fyzické cvičení či dechová fyzioterapie.

Co je CHOPN?

Zkratka CHOPN znamená „chronická obstrukční plicní nemoc“. Typické příznaky CHOPN jsou přítomnost hlenu v průduškách, kašel a dušnost (AHA symptomy). Postiženi jsou především kuřáci.

Příčiny CHOPN

Přes 80 procent pacientů jsou nebo byli kuřáci. Kouření patří k nejčastějším příčinám CHOPN. Riziko výskytu CHOPN může zvýšit i pasivní kouření.

Méně častými příčinami CHOPN mohou být:

 • spaliny
 • ozon
 • chemické látky (např. amoniak)
 • jemný prach z kopírek nebo tiskáren

CHOPN: Plicní emfyzém jako možný následek

Při nedostatečné léčbě může dojít k nevratnému rozšíření plic (plicní emfyzém).

Plicní emfyzém – Příznaky:

 • chronická dušnost
 • kašel, přítomnost hlenu v dýchacích cestách
 • namodralé zbarvení prstů a rtů (cyanóza)
 • vyčerpání
 • rychlá únava

Důležitá je včasná a vhodná léčba.

Příznaky CHOPN

Typickými příznaky CHOPN jsou přítomnost hlenu, kašel a dušnost.

Dušnost se v průběhu onemocnění zesiluje. Počáteční dušnost se zpravidla projevuje pouze po fyzické námaze. Později nastává dušnost i v klidovém stavu.

V případě CHOPN se kašel vyskytuje typicky především ráno a je spojený s produkcí hlenu.

Přehled nejdůležitějších symptomů CHOPN:

 • přetrvávající kašel, především ráno
 • zvýšená produkce hlenu (odborně sputum)
 • šelest při dýchání
 • snížení tělesné odolnosti
 • dušnost (nejdříve při zátěži, později v klidu)

Mnoho pacientů s CHOPN má sklon stáhnout se ze sociálního života a kvůli strachu z dalšího záchvatu dušnosti se vyhýbají tělesné zátěži. Tím se roztáčí začarovaný kruh, neboť pohyb a vhodné fyzické cvičení jsou v případě CHOPN důležité k udržení funkce plic.

Strach a vědomí, že se jedná o chronické onemocnění, představují enormní psychickou zátěž. Na základě sdělení diagnózy CHOPN se mohou objevit i deprese.

CHOPN: Diagnóza

Při přetrvávajícím kašli, dýchavičnosti, neobvyklých šelestech při dýchání a při pocitech tísně na prsou je nutné vždy vyhledat lékaře. Lékař může s pomocí speciálních vyšetření zjistit příčinu potíží a případně určit diagnózu CHOPN.

Při diagnóze CHOPN lze použít následující diagnostické metody:

 • anamnestický rozhovor (dotazy m. j.: O jaké příznaky se jedná? Odkdy trvají potíže? Jste kuřák?)
 • osobní lékařská prohlídka
 • test plicních funkcí
 • rentgenové snímky

Při diagnóze CHOPN má význam vyloučení ostatních nemocí (např. astma). Pokud je jednoznačně stanovena diagnóza, zavede lékař odpovídající léčebná opatření. Důležité je včasné poučení o CHOPN, aby si pacient mohl takto osvojit vše důležité o chování v případě této nemoci.

Časté dotazy k tomuto tématu (FAQ)

Astma a CHOPN – v čem je vlastně rozdíl?

Právě s ohledem na téma dušnosti existuje na první pohled určitá podobnost mezi příznaky CHOPN a astmatu. Přesto se jedná  různé nemoci: CHOPN zpravidla začíná až v dospělém věku (po 40. roce), astma se často vyskytuje již v raném dětství. Hlavní příčinou CHOPN je tabákový kouř, u astmatu jsou často potíže na alergickém podkladě. Dušnost se vyskytuje u CHOPN při zatížení, později může přetrvávat i v klidu. Při astmatu dochází k záchvatovité dušnosti. Zúžení dýchacích cest u CHOPN postupuje a nelze mu zcela zamezit podáním vhodných léků, u astmatu lze zúžení dýchacích cest zpravidla zcela odstranit.

Lze nasadit přírodní látku cineol jako doplňkovou léčbu u CHOPN?

Pro akutní záchvat i dlouhodobou medikaci jsou k dispozici vhodné léky na předpis. Pro dlouhodobou léčbu lze po dohodě s lékařem lze použít cineol jako přídavnou léčbu ke stávající terapii.

Přírodní látka cineol prokázala v klinických studiích účinnosti jako doplňková léčba při chronických a zánětlivých onemocněních dýchacích cest (po dohodě s lékařem a dle doporučení). Důvod: cineol uvolňuje usazený hustý hlen, podporuje vykašlávání a působí protizánětlivě. Při dobré toleranci může denní užívání cineolu (obsaženého v léku Soledum® k dostání v lékárně bez receptu) snížit počet nových vzplanutí nemoci (odborně exacerbací).

Kde najdu další informace o životě s CHOPN?

Diagnóza CHOPN vyžaduje aktivní spolupráci pacienta. Fyzické cvičení, např. ve skupinách léčebného tělocviku při plicním onemocnění či určité dýchací techniky.