Menu

Léčba astmatu

Léčba astmatu

Při léčbě astmatu hrají roli medikamentózní a nemedikamentózní opatření.

Léčba astmatu má různé části. Kromě vhodných léků na astma mají pro optimální léčbu zásadní význam také nemedikamentózní opatření, jako jsou speciální dýchací techniky. Důležité je, že pacient identifikuje své individuální rizikové faktory astmatického záchvatu a vyhne se jim.

Pokud je diagnózou alergické astma, znamená to například vyhnout se kontaktu s příslušnými alergeny, jako je pyl.

Cílem léčby astmatu je co nejlepší kontrola astmatu.

Je dobré vědět: Přírodní látka cineol obsažená ve volně prodejném léku Soledum® je vhodná po diskusi s lékařem jako přídavná léčba astmatu díky svému protizánětlivému a hlen uvolňujícímu účinku. Příznaky jako je kašel či dušnost se pak mohou zmírnit.

Léčba astmatu:

 • léky na astma pro případ potřeby a jako trvalá medikace
 • přídavná medikace (např. účinná látka cineol po konzultaci s lékařem)
 • nemedikamentózní opatření (např. školení pacientů, fyzické cvičení)
 • prevence (identifikace a vyloučení rizikových faktorů)
 • léky při astmatu pro medikaci v případě potřeby a pro trvalou medikaci

Spreje obsahující například protizánětlivé kortikosteroidy nebo látky rozšiřující průdušky tvoří nejdůležitější pilíře medikamentózní léčby astmatu. Typ podávaného léku se přitom řídí stupněm astmatu, který je určen na základě různých kritérií (příznaky ve dne, omezení aktivit, noční příznaky, nutná medikace v případě nouze, funkce plic).

V lehčích případech může k léčbě astmatu stačit medikace pro akutní případ potřeby. Jedná se zpravidla o spreje obsahující látky rozšiřující průdušky s rychlým účinkem.

Takový sprej pro astmatiky by měl mít každý astmatik vždy v kapse a měl by být přesně seznámen s jeho použitím. V těžších případech astmatu je nezbytná dodatečná trvalá medikace. Zde se používají různé účinné látky. Především protizánětlivé kortikosteroidy, které potlačují probíhající zánět v průduškách. Lékař individuálně sestaví nutnou medikaci, například kombinace spreje rozšiřujícího průdušky a spreje obsahujícího protizánětlivý kortikosteroid. Doplňkově se osvědčily také léky uvolňující hlen.

Medikamentózní léčba astmatu:

 • Controller (trvalá medikace pro dlouhodobou kontrolu)
 • Reliever (medikace pro akutní případ potřeby; „sprej pro astmatiky“)

Pomoc při astmatu: Cineol jako doplňková léčba

Na základě svého protizánětlivého účinku a hlen uvolňujícího účinku lze čistý cineol po dohodě s lékařem nasadit doplňkově k již stávající dlouhodobé medikaci. Cineol je obsažen v tobolkách volně prodejného léku Soledum® k dostání v lékárně bez receptu. Tímto způsobem lze snížit typické příznaky jako je kašel a dušnost.
Konzultujte s vaším ošetřujícím lékařem.

Co dělat při astmatu? Nemedikamentózní opatření

Aktivní spolupráce pacienta je při astmatu nutná. Je pevnou součástí úspěšné léčby astmatu. Na speciálních školeních o astmatu se lze například naučit, jak se trénují dýchací svaly a tímto způsobem je posílit.

V rámci takového školení se učí i správné dýchání v případě hrozícího či akutního záchvatu astmatu. Mnoho astmatiků informuje o tom, že jim pomohly uvolňovací techniky, jako je jóga či autogenní trénink. Akutní záchvat astmatu může v konečném důsledku vyvolat i stres.

Přehled nemedikamentózních opatření v rámci léčby astmatu:

 • školení o astmatu
 • dechová fyzioterapie
 • uvolňovací techniky
 • sport při astmatu
 • snižování nadváhy

Pravidelná kontrola úspěchu při léčbě astmatu
Je nutno pravidelně kontrolovat, do jaké míry je léčba astmatu úspěšná.

Léčba astmatu: I prevence se počítá!

Co při astmatu pomáhá? Kromě léků a nemedikamentózních opatření zde hraje důležitou roli také prevence.

Při astmatu je důležité znát jeho „osobní “ spouštěč a vyhnout se mu. Často jsou to alergeny, jako například pyl.

Mnoho astmatiků tedy informuje o zvýšených potížích, když poletuje „jejich“ pyl. Zde může být smysluplné naplánovat dovolenou na horách nebo u moře, neboť tady již vzduch není téměř vůbec zatížený prachem.