Menu

Prohlášení

Prohlášení

Copyright

Právní poznámka

Klosterfrau povoluje vyvolávat, ukládat a šířit současný obsah internetové prezentace Klosterfrau.

  • Obsah může být používán pouze k informačním účelům a nesmí být prodáván či distribuován s komerčními či politickými zájmy.
  • Obsah nesmí být jakkoli měněn.
  • Odkaz na Obsah musí být součástí každé kopie či části našich webových stránek.

Obchodní značka

Všechna zmíněná práva obchodní značky jsou výhradním majetkem držitelů práv.

Internetové prohlášení a popis

Tyto internetové stránky poskytují všeobecné informace o společnosti Skupiny Klosterfrau a o jejich přípravcích. Stránky neposkytují lékařské či jiné rady nebo návody o zmíněných léčivých přípravcích. V případě, že máte zvláštní dotazy týkající se těchto léčivých přípravků, kontaktujte nás, prosím, přímo nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Naší snahou je poskytnout vám maximum podrobných a dostupných informací. Nicméně nezaručujeme explicitní správnost a úplnost našich informací. Současně nepřejímáme zodpovědnost za jakékoli poškození způsobené použitím prezentovaných publikovaných informací. Před užitím našich přípravků byste si měli přečíst přiloženou příbalovou informaci. Tyto internetové stránky mohou rovněž obsahovat informace třetích stran a odkazovat na další internetové stránky. Tyto informace a odkazy jsou dle možností adekvátně zvýrazněny. Za informace třetích stran neneseme žádnou zodpovědnost. Veškeré grafiky a informace těchto internetových stránek jsou chráněny vlastnickým právem či jiným právem industriálního vlastnictví. Vyhrazujeme si právo na změny, doplňky či redukci obsahu těchto internetových stránek bez předchozího oznámení v případě, že to považujeme za nutné. Tyto změny nezakládají žádnou zodpovědnost.

Odkazy

Usnesením z 12. května 1998 rozhodnul Krajský soud v Hamburku (Německo), že při nabízení internetových odkazů může vznikat jistá zodpovědnost za obsah daných internetových stránek. V souladu s vyjádřením tohoto soudu tato zodpovědnost nevzniká při explicitním prohlášení týkajícím se daného obsahu. Na naší internetové stránce mohou být odkazy na další internetové stránky. Na veškeré tyto odkazy se vztahuje následující: Explicitně zdůrazňujeme skutečnost, že nemáme žádný vliv na design a obsah zmíněných odkazů a proto neneseme za veškerý obsah na daných odkazech z naší domény žádnou zodpovědnost. Rovněž nepřejímáme obsah těchto stránek v jakékoli podobě. Toto prohlášení se vztahuje na veškeré odkazy umístěné na naší webové stránce a na veškerý obsah zmiňovaný na bannerech.

© Copyright Cassella-med Pharma GmbH & Co. KG, Köln